Hoe werkt vSchool?

Op deze pagina kan je de verschillende stappen doornemen die je dient te doorlopen om een online cursus tot een goed einde te brengen.

Inschrijven voor de cursus

Bekijk eerst de informatie bij een cursus op deze website. Je kan alle informatie terug vinden op de cursussenpagina. Je kan bij sommige vakken zelfs een voorbeeldles bekijken. Als je je je keuze gemaakt hebt kan je je gaan inschrijven. Inschrijven is mogelijk aan het onthaal van de school (openingsuren), of online via de inschrijvingsmodule. Op de pagina van iedere cursus kan je ook kiezen voor "Schrijf je nu in".

 

Eerste contactmoment

Na de inschrijving volgt er een eerste contactmoment op school. De leerkracht geeft je uitleg over de werking van het online leerplatform, eventuele software die nodig is om de cursus af te werken en de vereisten waaraan je als cursist moet voldoen om te kunnen slagen voor de cursus. Het geeft de cursist en de leerkracht ook de mogelijkheid om elkaar eens gezien te hebben voor de cursus begint.

 

De cursus doorlopen

Op het einde van het contactmoment zal de cursus beschikbaar worden voor de cursist. Elke cursus is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat leerstof in de vorm van digitaal lesmateriaal. Deze leerstof bestaat uit online filmpjes, oefeningen, digitale cursusdocumenten of presentaties. Na het doornemen van de leerstof volgen er meestal enkele oefeningen die de cursist kan maken. Deze oefeningen worden verstuurd naar de leerkracht. De cursist ontvangt feedback van de leerkracht na inlevering van de opdrachten .

 

Laatste contactmoment

Als je de cursus helemaal doorlopen hebt is er nog een laatste contactmoment met de leerkracht. Dit contactmoment kan een examen zijn, ofwel een feedbacksessie waar het gemaakte eindwerk besproken kan worden. Als je geslaagd bent voor de cursus ontvang je jouw deelcertificaat!