CCNA - Cisco 1

Inleiding tot netwerken

Beschrijving

Cisco, de grootste leverancier van netwerkmateriaal, heeft een programma uitgewerkt dat de cursisten de basis leert van netwerken, het gebruik van routers, switches en WAN-verbindingen. Dit programma wordt wereldwijd aangeboden onder de naam CCNA, een webgestuurd curriculum.

Met de cursus in VSchool-formaat kun je aan jouw eigen tempo de cursus volgen. De praktijkoefeningen worden via simulatie-software gemaakt, de tussentijdse theoretische (zelf)evaluatie gebeurt rechtstreeks op de site van Cisco via multiple-choice vragen.

Er zijn twee contactmomenten:

  1. In het begin van de lessenreeks: bij deze gelegenheid geeft de leerkracht de nodige uitleg over de werkwijze, de gebruikte hulpmiddelen en worden afspraken gemaakt over contact- en verbetermomenten online, in de loop van het semester.
  2. Op het einde van de lessenreeks: de finale test heeft plaats op het CVOHZ, onder het toezicht van een leerkracht. Er volgt een nabespreking.

De mogelijkheid bestaat om na het volgen van het curriculum een examen af te leggen bij een onafhankelijk testcentrum en op deze manier een officieel CCNA certificaat te behalen.

Het lesmateriaal wordt door de leerkracht in het Nederlands aangeboden. Voor de verdere uitdieping hiervan kun je te rade gaan op de speciaal daartoe voorziene website van Cisco, waar de voertaal Engels is. Een voldoende passieve kennis is dan ook een vereiste. Het theoretische eindexamen wordt in het Engels afgelegd.

Het CCNA is een programma dat belangrijke extra troeven op de arbeidsmarkt biedt. De leerinhouden worden immers bepaald door de marktleider op het gebied van netwerken. Tevens wordt de opleiding minstens éénmaal per jaar geëvalueerd door Cisco zelf.

De opleiding is ook zodanig opgevat dat, alhoewel Cisco zijn naam ermee verbindt, de aangeleerde kennis toegepast kan worden bij de integratie van andere merken netwerkmateriaal.

De opleiding bestrijkt de 4 modules van de CCNA-opleiding:

Module 1: Inleiding tot netwerken

In deze module komen de basisbegrippen van netwerken aan bod: het TCP/IP- en het OSI-model, IPv4, IPv6.

Module 2: Basis van Routing en Switching

Dit is de tweede module in de opleiding "CCNA Routing and Switching". In deze module leer je de basisconfiguratie van routers en switches. Op het einde van deze module kun je routers en switches configureren en veelvoorkomende problemen oplossen m.b.t. RIPv1, RIPng, OSPF (single- en multi-area), virtual LANs en inter-VLAN routing.

Module 3: Schaalbare netwerken

Schaalbare Netwerken is de derde module in de cursus "CCNA Routing and Switching". In deze module leer een router of switch met geavanceerde functies te configureren. Op het einde van deze module kun je routers en switches configureren en veelvoorkomende problemen oplossen m.b.t. OSPF, EIGRP en STP.

Module 4: Netwerken connecteren

In de vierde en laatste module van de opleiding "CCNA Routing and Switching" behandelen we de WAN-technologieën en de netwerkprotocols die door geconvergeerde toepassingen in een complex netwerk gebruikt worden. Op het einde van deze module kun je netwerkapparaten configureren en veelvoorkomende problemen oplossen m.b.t. "data link"-protocols.